Aqualyx

AQUALYX

Aqualyx® is een waterige geloplossing voor injectie in het onderhuidse vetweefsel. Door de injecties worden lokale vetophopingen in hardnekkige probleemzones verwijderd. Aqualyx® is echter geen middel voor het bewerkstelligen van gewichtsverlies. Aqualyx® wordt ,afhankelijk van de hoeveelheid lokaal aanwezig vet, 3 tot 5 keer met een tussenpauze  van 4 tot 6 weken in de probleemzone geïnjecteerd door middel van een techniek, genaamd intralipotherapie. Met deze therapie is het mogelijk het vetweefsel in de probleemzone te activeren en middels de normale stofwisselingsprocessen ook af te breken. Het afgebroken vet komt op die plaatsen niet meer terug en de omvangvermindering ter plaatse is dan ook meetbaar.

× Hoe kunnen wij u helpen?